The Bat! 10.0.8

The Bat! 10.0.8

Ritlabs, SRL – 103,1MB – Shareware – Windows
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
Con dơi! là một phần mềm khách hàng email an toàn, được xây dựng để bảo vệ thư từ của bạn chống lại các bên thứ ba.

Con dơi! bảo vệ thông tin của bạn thông qua nhiều dòng mã hóa với các tùy chọn để mã hóa email của bạn trên đĩa và trong quá trình giao tiếp thông qua một kết nối SSL/TLS. Miễn phí của các nhà cung cấp email toàn cầu giữ tin nhắn của bạn trong đám mây, và miễn phí của khách hàng web, các bát! đảm bảo dữ liệu của bạn vẫn riêng tư.

Con dơi! Windows Mail của khách hàng có thể xử lý và lưu trữ một số lượng không giới hạn của tin nhắn và không có hạn chế về số lượng các tài khoản email mà bạn có thể sử dụng.

Chạy trên bất kỳ máy tính Windows và Windows 8 viên của bát! tương thích với Microsoft Windows XP và các phiên bản mới hơn của hệ điều hành Windows. Không có yêu cầu tối thiểu cho kích thước bộ nhớ hoặc tốc độ CPU. Nó chạy trên bất kỳ nền tảng máy tính Windows với ít nhất 1024x768 màn hình độ phân giải và Windows 8 viên nén.

Tổng quan

The Bat! là một Shareware phần mềm trong danh mục Truyền thông được phát triển bởi Ritlabs, SRL.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 94 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của The Bat! là 10.0.8, phát hành vào ngày 25/05/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 09/02/2015.

The Bat! đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 103,1MB.

Người sử dụng của The Bat! đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho The Bat!!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 94 UpdateStar có The Bat! cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Ritlabs, SRL
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản